Montáž oken podle normy ČSN 74 6077 pro jejich maximální těsnost

Moderní okna a dveře se mohou pochlubit velmi dobrými izolačními vlastnostmi, ať už se jedná o izolaci zvukovou, nebo izolaci tepelnou. Zvláště tepelněizolační vlastnosti otvorových výplní jsou v současné době a s blížící se zimou velmi důležité, protože minimalizace úniku tepla výrazně ušetří peněženky jejich majitelů. Při neodborné montáži však úniku drahocenného tepla nemusí zabránit ani pokročilé materiály a konstrukce oken a dveří. Jak by měla jejich správná montáž vypadat, definuje norma ČSN 74 6077, kterou se vyplatí dodržovat.

Záruka dlouhodobé těsnosti

Správný způsob zabudování oken a dveří do stavebního otvoru popisuje norma ČSN 74 6077 z roku 2014, respektive její aktualizovaná verze z roku 2019, respektující nové stavební materiály a zejména zvýšené požadavky na nízkou energetickou náročnost budov. Dodržení předepsaných způsobů a hodnot je garancí toho, že okna a dveře budou dlouhodobě sloužit tak, jak mají. Norma je závazná pouze za podmínek, že je její dodržení uvedeno v montážní smlouvě, a proto je vhodné si u firmy, která bude montáž provádět, ověřit, zda se tohoto standardu drží.

Montáž oken a dveří v souladu s normou ČSN 74 6077 přináší vítané záruky. Jedná se hlavně o zajištění optimálních tepelněizolačních vlastností, čímž se minimalizuje únik tepla v prostoru otvorových výplní. Správně provedená montáž dále zamezuje vzniku tepelných mostů a tím i kondenzaci vlhkosti a následnému vzniku plísní. Také myslí na to, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob.

Jak má montáž podle normy vypadat

Předpisy normy se týkají především přesnosti umístění oken a dveří ve stavebním otvoru a způsobu jejich upevnění. V rámci způsobu upevnění se řeší rozměry stavebního otvoru, utěsnění připojovací spáry, kotvení a další montážní materiály.

Přesnost umístění oken

Norma udává, že maximální přípustná odchylka rovinnosti profilu rámu, jinými slovy průhyb profilu rámu vůči podélné ose, může být 3 mm v případě oken či dveří s délkou a šířkou do 2000 mm. Pokud jejich šířka nebo délka přesáhne 2000 mm, odchylka může dosahovat nejvýše 5 mm. Maximální možná odchylka svislosti a vodorovnosti rámu zabudované otvorové výplně délky do 3000 mm činí 2 mm/m, nejvýše to však může být celkem 3 mm. V případě instalace pásových oken sestávajících z jednotlivých rámů uvedené tolerance platí pro jednotlivé rámy. Další tolerancí, kterou je potřeba splnit, je tolerance pravoúhlosti rámu – maximální rozdíl délek úhlopříček může být 3 mm pro okna a dveře do šířky 1500 mm a výšky 2200 mm, pro okna širší než 1500 mm s výškou od 2200 mm do 3000 mm je povolená tolerance pravoúhlosti rámu 5 mm.

Rozměry stavebního otvoru

U stavebního otvoru jsou v první řadě důležité jeho správné geometrické rozměry v závislosti na způsobu montáže otvorových výplní a provedení připojovací spáry. Na základě toho je přesně definováno provedení ostění stavebního otvoru. Problém s rozměry stavebního otvoru nastává zejména při rekonstrukcích, kdy může při vybourání starého okna nebo dveří dojít k jeho poškození.

Utěsnění připojovací spáry

Zásadní roli z hlediska tepelné izolace hraje způsob utěsnění izolační spáry. Normou je mj. stanoveno provedení a difuze spáry umožňující její náležité odvětrávání. Toho se dosahuje tak, že je spára bezpečně chráněna před vnikem vody a vlhkosti z venkovní i vnitřní strany, ale zatímco z vnitřní strany je spára parotěsná, z té vnější je paropropustná. Díky tomu probíhá odvětrávání spáry směrem ven.

Kotvení a montážní materiály

Norma se zmiňuje rovněž o způsobu upevnění oken a dveří kotvící technikou. Při montáži se mohou používat a také se používají montážní prvky, jako jsou tmely, montážní pěny nebo těsnicí a komprimované pásky. U nich norma předepisuje požadavky na jejich aplikaci, ale není podle ní přípustné montážní pěnu nebo tmel použít ke kotvení. Vyhovující je pouze pevné ukotvení pomocí ocelových kotev nebo šroubů.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit?

Jsme nejlepší na montáž oken a dveří v ČR