Součinitel prostupu tepla u oken

Moderní okna, ať už jsou plastová, hliníková, nebo dřevěná, se mohou pochlubit výrazně lepšími izolačním vlastnostmi než jejich předchůdci v dávné, a dokonce i poměrně nedávné minulosti. Pokrok je přitom znatelný jak z hlediska tepelné, tak i hlukové izolace. Schopnost oken zabraňovat úniku tepla vyjadřuje součinitel prostupu tepla. Podívejte se na charakteristiku této veličiny a především na to, na co byste si měli dát při výběru oken pozor.

Charakteristika součinitele prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla vyjadřuje množství tepla, které projde oknem. Veličina v podstatě popisuje kvalitu tepelné izolace, kterou nejen okna, ale také dveře a další stavební prvky poskytují. Jednotkou součinitele prostupu tepla je W/m2K (watt na metr čtvereční a kelvin).

Při výběru oken si dávejte pozor na druh hodnot

Jedná se o velmi důležitý parametr, který se vyplatí porovnávat při rozhodování mezi více typy oken. Ovšem je třeba upozornit na to, že se můžete setkat s více druhy součinitele prostupu tepla a porovnávat mezi sebou můžete jen ty stejné.

Jistě víte, že okno se běžně skládá ze dvou hlavních částí – skla a rámu. Každá tato část má přitom odlišné tepelněizolační vlastnosti. Součinitel prostupu tepla sklem se označuje Ug a jeho hodnota je obvykle nižší než hodnota součinitele prostupu tepla rámem značeného Uf. Při interpretaci údajů se nenechte se zmást – v tomto případě platí, že čím nižší hodnota, tím lépe, takže sklo izoluje lépe než rám. Nižší hodnota součinitele prostupu tepla tak samozřejmě znamená menší ztráty tepla z interiéru v zimních měsících a tím se snižují nároky na vaši peněženku kvůli vytápění. Za horkých dnů naopak můžete počítat s pomalejším ohříváním vnitřku domu či bytu.

Info: Tepelněizolační vlastnosti dveří popisuje součin prostupu tepla označovaný Ud, který udává prostup tepla celými dveřmi, tj. dveřním profilem, výplní a prahem.

Protože výsledné tepelněizolační vlastnosti oken se odvíjí od obou zmíněných hodnot (a také ještě od materiálu a provedení meziskelního rámečku), při porovnávání více typů oken byste se měli řídit výhradně podle celkového součinitele prostupu tepla Uw, jehož hodnota se pochopitelně bude pohybovat mezi hodnotami součinitele prostupu tepla sklem (Ug) a rámem (Uf). Někdy v důsledku snahy výrobců o vzbuzení dojmu, že jejich okna mají lepší izolační vlastnosti, můžete narazit na údaj Ug vydávaný za izolační vlastnosti celého okna. Proto si vždy dávejte pozor, jaké údaje porovnáváte, a v případě pochybností si správnost uváděných hodnot ověřte.

Tip: Pokud budete vybírat okna do energeticky úsporného domu, ideálně hledejte okna s výslednou hodnotou součinitele prostupu tepla Uw nižší než 1,0 W/m2K, u pasivních domů pak dokonce nesmí hodnota Uw přesáhnout 0,8 W/m2K.Součinitel prostupu tepla u oken

Nekvalitní montáž degraduje izolační vlastnosti oken

Na závěr je dobré připomenout, že všechna okna vyžadují odbornou montáž. Při nesprávné montáži se tepelné ani hlukové izolační vlastnosti oken neprojeví v plném měřítku a instalace oken s nízkou hodnotou součinitele prostupu tepla ztrácí na významu. Zejména při instalaci oken do pasivních a nízkoenergetických domů je vhodné využít technologii montáže RAL. Při správně provedené RAL montáži dojde k dokonalému utěsnění izolační spáry – tím se minimalizují tepelné ztráty, zlepší se hlukověizolační vlastnosti oken a nedochází k pronikání vlhkosti do spáry zvenku ani zevnitř, z venkovní strany je navíc izolační spára odvětrána.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit?

Jsme nejlepší na montáž oken a dveří v ČR