Úspora za vytápění díky solárním ziskům tepla

Sluneční paprsky dopadající na Zemi jsou velmi významným zdrojem energie, když například na jeden metr čtvereční v České republice v průměru dopadne více než 1000 kWh sluneční energie ročně. Jen je třeba tuto energii dokázat co nejlépe využít ve svůj prospěch.

Sluneční energie se nemusí přeměňovat pouze na energii elektrickou, ale získat lze díky ní také energii tepelnou. Mimo možného ohřevu vody stojí za pozornost její vliv na vytápění nemovitostí díky tzv. solárním ziskům tepla. Velikost solárních zisků tepla přitom do značné míry ovlivňuje typ zasklení nemovitosti.

Solární zisky tepla

Vliv zasklení s ohledem na úsporu tepla závisí zejména na dvou veličinách – na součiniteli prostupu tepla sklem, označovaného Ug, a propustnosti slunečního záření, jež nese označení g a přezdívá se jí solární faktor. Se zvyšujícím se solárním faktorem u zasklení rostou solární tepelné zisky, které pokrývají tepelné ztráty budovy a snižují tak nároky na vytápění a pochopitelně i peněženky obyvatel domu.

Solární tepelné zisky se vyplatí řešit především u pasivních a moderních nízkoenergetických domů, kde jde o zajímavý způsob vytápění interiéru, byť hlavní zdroj vytápění samozřejmě nenahradí. Třeba u starších domů, které nedisponují takovými tepelněakumulačními vlastnostmi, nebude vliv solárních zisků tepla tak významný.

Hlavní faktory ovlivňující volbu typu zasklení s ohledem na solární zisky tepla

Při výběru oken si je dobré ujasnit, jaký typ zasklení je nejlepší zvolit s ohledem na náklady na vytápění. Do pasivních domů se instalují okna s izolačními trojskly, nebo čtyřskly. To, které provedení je lepší zvolit, lze odvodit z výpočtových modelů. Každý takový model se liší v závislosti na konkrétních podmínkách, kde svůj význam mají porovnávané typy oken nebo lokalita a konstrukce domu. Abyste si však udělali alespoň základní představu o tom, co ovlivňuje výhodnost použití toho či onoho typu zasklení, představíme si vliv dvou hlavních faktorů na solární tepelné zisky – zásadní je orientace (a velikost) zasklených ploch v domě a případné objekty, kterými mohou být během dne zastíněny.

Trojsklo, nebo čtyřsklo?

Pokud má dům hodně prosklené plochy na své jižní straně a okna nejsou vůbec nebo nijak zásadně stíněna stromy či dalšími budovami, vyplatí se volit skla s vyšší hodnotou propustnosti slunečního záření. Okna se čtyřsklem nejsou v tomto případě výhodná, protože kvůli jejich nižší propustnosti dochází ke snížení solárních zisků. Solární zisky jsou přitom při orientaci oken na jih, když nejsou ničím zastíněna, nejvyšší. Kvůli nižším solárním ziskům je pak nutné intezivněji využívat hlavní domácí zdroj vytápění.

Okna se čtyřsklem tedy nemusí vždy být tou nejlepší volbou, pokud vám jde o snížení nákladů na vytápění. Výhodnější se však stávají v situaci, kdy je většina oken orientována na stranu s menší intenzitou slunečního svitu, typicky na sever, a navíc jsou po většinu dne podstatně zastíněna. V tomto případě ztrácí hodnota propustnosti solárního záření na významu, protože solární zisky budou tak jako tak zanedbatelné.

Za zmínku stojí fakt, že vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, může být výhodné v domě použít některá okna s trojsklem a některá se čtyřsklem. Jejich rozmístění bude pochopitelně záležet na orientaci daných oken a míře jejich zastínění. Při správném rozmístění oken s různým typem zasklení vytvoříte tu energeticky nejvýhodnější kombinaci.

Large four pane window looking on summer backyard with pool and garden

V létě pomůže kvalitní stínicí technika

Zapomenout nesmíme ani na to, že solární zisky nejsou pouze záležitostí zimních měsíců, ale naprosto stejně zasklení funguje i v létě. Ovšem na rozdíl od zimy jsou v létě vysoké solární tepelné zisky nežádoucí a lepší vlastnosti mají pro toto období okna s nízkou propustností slunečního záření. Pokud se rozhodnete pro okna s trojsklem a tedy vysokou propustností, tak zvlášť při jižní orientaci oken je pro tepelný komfort v létě a nižší potřebu klimatizování interiéru nutné zajistit kvalitní stínění oken roletami či žaluziemi, a to nejlépe z venkovní strany.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit?

Jsme nejlepší na montáž oken a dveří v ČR