Výběr bezpečnostních dveří

Domov je místem, kde se cítíme nejvíce v bezpečí a chráněni. Abychom si tento pocit udrželi, je důležité investovat do vhodných bezpečnostních opatření. Jedním z klíčových prvků, který hraje zásadní roli v ochraně našeho domova, jsou bezpečnostní dveře. Tyto dveře nám nejen poskytují ochranu před neoprávněným vstupem, ale také mohou chránit před požárem či hlukem. Podle jakých kritérií ale vybrat správné bezpečnostní dveře pro váš domov?

Typy bezpečnostních dveří

Protipožární dveře

Protipožární dveře slouží k zabránění šíření ohně a kouře mezi různými částmi budovy. Tyto dveře jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči teplu, jako je ocel, dřevo s protipožárním povrchem nebo speciální kompozit. Požární dveře musí splňovat přísné požadavky na odolnost proti ohni a kouři. Požární dveře jsou často používány v bytových a komerčních budovách, školách a nemocnicích.

Dveře odolné proti násilnému vniknutí

Tento typ bezpečnostních dveří je navržen tak, aby odolal pokusům o násilné vniknutí, jako je vykopnutí, vyřezání nebo vyháčkování. Dveře jsou vyrobeny z odolných materiálů, jako je ocel nebo pevné dřevo, a jsou často vybaveny zesíleným rámem a zámkem. Dveře odolné proti násilnému vniknutí jsou ideální pro vstupní dveře domů, bytů a kanceláří.

Akustické dveře

Akustické dveře, někdy také označované jako zvukotěsné dveře, mají za úkol zamezit pronikání nežádoucího hluku mezi místnostmi nebo z vnějšího prostředí. Tyto dveře jsou vyrobeny z materiálů s vysokou hmotností a tlumícími vlastnostmi, jako je masivní dřevo nebo ocel, a jsou často doplněny speciálními těsněními a prahy. Akustické dveře jsou vhodné pro kanceláře, byty, hotely, konferenční místnosti, divadla a jiná místa, kde je důležitá kontrola hluku.

Kombinace různých druhů

V některých případech může být žádoucí kombinovat vlastnosti více dveří najednou.

Materiály bezpečnostních dveří

Bezpečnostní dveře mohou být vyrobeny z různých materiálů, které ovlivňují jejich odolnost, hmotnost, estetiku a cenu. Níže se podíváme na čtyři běžné materiály používané při výrobě bezpečnostních dveří.

Ocel

Ocelové dveře patří mezi nejodolnější a nejbezpečnější volbu pro bezpečnostní dveře. Jsou odolné vůči násilnému vniknutí, požáru a vloupání. Ocelové dveře mohou mít různé tloušťky a mohou být doplněny o zesílený rám nebo jiné bezpečnostní prvky.

Pevné dřevo

Dveře, které jsou vyrobeny z masivního dřeva, jsou těžké a odolné. Tyto dveře poskytují dobrý stupeň ochrany proti násilnému vniknutí a mají přirozený a atraktivní vzhled. Pevné dřevo může být také ošetřeno protipožárními chemikáliemi, což zvyšuje jeho odolnost vůči ohni.

Kompozitní materiály

Kompozitní bezpečnostní dveře jsou vyrobeny ze směsi materiálů, jako je dřevo, ocel, sklolaminát nebo plast. Tyto dveře mohou kombinovat vlastnosti různých materiálů, jako je odolnost oceli a estetika dřeva. Kompozitní dveře nabízejí dobrý kompromis mezi bezpečností, hmotností, izolací a cenou.

Hliník

Bezpečnostní dveře z hliníku představují moderní, lehkou a odolnou volbu pro ty, kteří hledají alternativu k tradičním materiálům, jako jsou ocel nebo dřevo. Tyto dveře nabízejí dobrý stupeň ochrany proti násilnému vniknutí, jsou snadno montovatelné a odolné vůči povětrnostním vlivům. Navíc, s širokým spektrem dostupných stylů, povrchových úprav a barev, mohou hliníkové dveře esteticky doladit jakýkoliv interiér nebo exteriér budovy.

Bezpečnostní třídy a certifikace

Při výběru bezpečnostních dveří je důležité porozumět různým bezpečnostním třídám a certifikacím, které určují míru odolnosti dveří vůči různým hrozbám. Tyto třídy a certifikace pomáhají zákazníkům vybrat správný typ dveří pro jejich potřeby.

Evropská norma

Norma EN 1627-1630 se zaměřuje na odolnost dveří proti násilnému vniknutí. Tato norma rozděluje dveře do šesti bezpečnostních tříd RC1 až RC6, přičemž vyšší číslo značí vyšší úroveň odolnosti. Tyto třídy určují, jakým nástrojům a metodám jsou dveře schopny odolat.

Požární odolnost

Certifikace pro požární odolnost, ukazují, jak dlouho jsou dveře schopny udržet plameny a kouř na druhé straně. Požární odolnost se často udává v minutách např. 30, 60, 90 nebo 120 minut a může být důležitá pro objekty s vyšším rizikem požáru nebo pro dveře, které oddělují různé požární zóny.

Akustická izolace

Akustická izolace odkazuje na schopnost dveří snížit přenos hluku mezi místnostmi nebo z exteriéru do interiéru. Certifikace akustické izolace, jako je Rw (výkon akustické izolace v decibelech), pomáhá zákazníkům vybrat dveře s požadovanou úrovní zvukové izolace pro jejich potřeby.

Tepelná izolace

Tepelná izolace je schopnost dveří snížit přenos tepla mezi místnostmi nebo mezi exteriérem a interiérem budovy. Certifikace tepelné izolace, jako je U (koeficient prostupu tepla), pomáhá zákazníkům vybrat dveře s požadovanou úrovní tepelné izolace pro účely energetické účinnosti a úspor energie.

Typy zámků a bezpečnostních systémů

Mechanické zámky

Mechanické zámky jsou nejběžnějším typem. Mohou být rozděleny do několika kategorií, jako jsou válcové zámky, vložkové zámky nebo zámky s klíčovými kartami. Mechanické zámky poskytují základní úroveň zabezpečení a mohou být doplněny o další bezpečnostní prvky, jako jsou bezpečnostní štíty nebo protivýlomové rozety.

Elektronické zámky

Elektronické zámky poskytují vyšší úroveň zabezpečení, protože vyžadují kód, čipovou kartu, biometrické údaje (např. otisk prstu) nebo jiný elektronický identifikátor k otevření dveří. Elektronické zámky mohou být také propojeny s domácím bezpečnostním systémem nebo chytrou domácností, což umožňuje vzdálený přístup a monitorování.

Směšované zámky

Směšované zámky kombinují mechanické a elektronické prvky, což umožňuje uživatelům získat výhody obou typů zámků. Tyto zámky mohou vyžadovat jak klíč, tak elektronický identifikátor nebo kód pro otevření dveří. Směšované zámky poskytují vyšší úroveň zabezpečení a mohou být přizpůsobeny individuálním potřebám uživatele.

Bezpečnostní systémy a alarmy

Bezpečnostní systémy a alarmy mohou být integrovány s bezpečnostními dveřmi, aby poskytovaly další vrstvu ochrany. Tyto systémy mohou zahrnovat senzory pohybu, magnetické kontakty, kamerové systémy nebo skleněné vlákno, které detekuje pokus o proražení dveří.

Montáž a údržba

Správná montáž i údržba bezpečnostních dveří jsou klíčové pro zachování jejich funkčnosti, životnosti a estetického vzhledu. Při nesprávné montáži nebo údržbě mohou bezpečnostní dveře ztratit své ochranné vlastnosti a snížit celkovou bezpečnost objektu.

Montáž

Montáž bezpečnostních dveří by měla být prováděna odborníky. Správná montáž zajišťuje, že dveře budou dobře utěsněny, což minimalizuje průnik vzduchu a zvuku a zlepšuje tepelnou izolaci.

Údržba

Údržba bezpečnostních dveří zahrnuje pravidelné kontroly, čištění a konzervaci povrchů, mazání zámků a kování, a kontrolu těsnění a izolace.

Doporučení na závěr

  • Pravidelně kontrolujte stav dveří, zámků, kování a dalšího příslušenství, abyste odhalili a odstranili případné problémy.
  • Čistěte povrchy dveří navlhčenou houbou nebo hadříkem.
  • Kování a zámky pravidelně mazejte speciálním olejem nebo mazivem, aby plynule fungovaly.
  • Zkontrolujte a vyměňte poškozené nebo opotřebované těsnění a izolaci.
  • Nezapomínejte, že důsledná údržba prodlužuje životnost bezpečnostních dveří a zajišťuje, že plní svou základní funkci – ochranu vašeho majetku a zajištění bezpečnosti obyvatel.

Máte zájem o naše služby? Potřebujete poradit?

Jsme nejlepší na montáž oken a dveří v ČR